Giỏ hàng

Sáng chế

Các sản phẩm mắt kính thể thao của Tifosi đã được cấp bằng và bảo hộ sáng chế tại Mỹ theo như danh sách bên dưới: 

Tên sản phẩmMã số bằng sáng chế tại Mỹ 
JetUS D 673,205S
Jet FCUS D 673,205S
SeekUS D 673,599S
Seek FCUS D 673,599S
PodiumUS D 674,432S, US8613515
Podium SUS D 674,432S, US8613515
Podium XCUS D 674,432S, US8613515
WispUS D 646,318S
SlipUS D 653,278S
DuroUS D 697,548S
Dolomite 2.0US D 697,963S
RadiusUS D 700,930S
Radius FCUS D 700, 930S
VeloceUS D 736, 340S
Tifosi Escalate SFHUS8613515, US D 735,796S, US D 735,800S
Tifosi Escalate HSUS8613515, US D 735,796S, US D 735,800S
Tifosi Escalate FHUS8613515, US D 735,796S, US D 735,800S
Tifosi Escalate SFUS8613515, US D 735,796S, US D 735,800S
Facebook Instagram Youtube Top